ABOUT

บริษัท ไฟโก จำกัด

เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดย เป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์เครื่องครัว และคุรุภัณฑ์ สำหรับ ธุรกิจฟาส์ตฟู้ด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ท บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยเราจะเลือกจำหน่าย เฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากลเท่านั้น

อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้ารายต่างๆ เช่น KFC, Pizza Hut, McDonald's, กลุ่ม Minor Food Group, กลุ่ม Central Restaurant Group เป็นต้น ลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ โดยทีมงานบริการที่ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง และผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ โดยพนักงานใน แผนกบริการจะต้องผ่านการอบรมจนแน่ใจว่าจะสามารถให้คำแนะนำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา จึงทำให้แผนกบริการของบริษัทฯสามารถรองรับและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท่านจึงวางใจได้เมื่อซื้อสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด


โดยสามารถติดต่อแจ้งปัญหามาที่ Call Center ของเรา
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-971-3058 , 089-777-4361 , 089-693-4119 


"เราสร้างทีมงานบริการพร้อมกับการจัดตั้งบริษัทฯ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา จนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ใช้บริการของเราทั่วประเทศ เพราะงานบริการเปรียบเสมือนหัวใจธุรกิจของเรา"