หน้าแรก / สินค้า

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดยเป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์เครื่องครัวและคุรุภัณฑ์สำหรับ ธุรกิจฟาส์ตฟู้ด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ท

ผลิตภัณฑ์ของเรา
F I E C O

ขายดีสุดๆ

V 5.20

Brand : TECNOMAC
Blast chilling / Shock freezing The most advanced chilling / freezing solutions in order to ensure quality and hygiene in food processing. Thawing Thawing by forced ventilation. Icecream A specific and dedicated function for ice cream. HACCP control Cycles details can be easily stored on an USB stick, in compliance with HACCP guidelines. Sanification The highest hygiene levels are guaranteed by an ozone device (optional)
V 5.20

Drink Machine Advance in Black

Brand : VITAMIX
Drink Machine Advance in Black
Drink Machine Advance in Black
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!


เปลี่ยนเรื่องยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ด้วยอุปกรณ์การทำอาหารที่ทันสมัย สะดวก และประหยัดเวลา ทำให้คุณทำอาหารได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวล เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!
สินค้า
F I E C O

สินค้า