หน้าแรก / สินค้า

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดยเป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์เครื่องครัวและคุรุภัณฑ์สำหรับ ธุรกิจฟาส์ตฟู้ด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ท

ผลิตภัณฑ์ของเรา
F I E C O

ขายดีสุดๆ

Drink Machine Advance in Black

Brand : VITAMIX
Drink Machine Advance in Black
Drink Machine Advance in Black

RE14, RE14-2

Brand : FRYMASTER
E4 Electric Fryers RE14, RE14-2
RE14, RE14-2
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!


เปลี่ยนเรื่องยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ด้วยอุปกรณ์การทำอาหารที่ทันสมัย สะดวก และประหยัดเวลา ทำให้คุณทำอาหารได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวล เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!
ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย!
สินค้า
F I E C O

สินค้า